12,7 ITKK 96 HIUKKA 19 -harjoituksessa 24. – 26.5.2019

HIUKKA 19 -harjoitus tarjosi tänäkin vuonna 12,7 ITKK 96 koulutusta eri aselajien koulutettaville. Tällä kertaa mukana oli ITKK simulaattori, joka nähtiin harjoituksessa ensimmäistä kertaa koko historiansa aikana. Koulutuksen tavoitteena oli antaa koulutettaville tuntuma, kuinka ase saadaan laatikosta aina tulivalmiuteen ja asevaitutuksen tuotttamiseen asti. Tavoiteen mukainen koulutus toteutettiin ITKK:n ja simulaattorin muodostamalla kokonaisuudella. Ensiksi harjoiteltiin aseen ampumakuntoon laitto vyöttämisineen sekä aseen lataamisineen ja kun ase todettiin saaduksi laukaisuvalmiiksi, siirrytiin simulaattorin pariin suorittamaan ammuntoja. Aseen tekohas käyttö vaatii ampujan lisäksi myös tähystäjän, joka roolin merkitys saatiin realisoitua simulaattorin avulla.