Toiminta

Koulutus

Vuosittain Pohjois-Pohjanmaalla järjestettävässä ilmatorjuntakoulutuksessa killan merkitys on huomattava

Tiedottaminen

Tavoite on jakaa maanpuolustustietoutta ja kasvattaa maanpuolustustahtoa edistämällä vapaaehtoista maanpuolustusharrastusta

Palkitseminen

Kilta palkitsee varusmiehiä saapumiserittäin Sotakelpoisin soturi -palkinnolla

SEURAAVAT TAPAHTUMAT 2022


syys

ILMATORJUNTAKURSSI 2022

Ilmatorjuntakurssi Oulun hiukkavaarassa. Kouluttaa perustietoa nykyaikaisen ilmauhan toimintatavoista ja Suomen ilmatorjunnasta. Kouluttaa jokaisen taistelijan perustaistelumenetelmistä ilmasuojelun osa-alueelta passiivisen suojautumisen keinot. Kouluttaa osallistujille ilmatilanteen seuraaminen. Kouluttaa viestitoiminnan perusteet ja viestivälineiden käyttö.

Lisäksi...

Yhteistyö

Toimiminen yhdessä muiden aselaji- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa edistää sekä kehittää kaikkien yhteistä etua

Kehittäminen

Kilta on vahvasti mukana kehittämässä vapaaehtoista ilmatorjuntatoimintaa

Perinteet ja historia

Maanpuolustusperinteiden ja aselajin historiallisten muistojen vaaliminen kuuluu kiltatoimintaanLiity mukaan

Liittyminen on helppoa oheisen lomakkeen kautta

PPITK

Tuomas Lipponen

Sihteeri ja rahastonhoitaja

PPITK

Juha Mikkonen

Puheenjohtaja

PPITK

Marko Honkanen

Varapuheenjohtaja

Kaikki hallituksen jäsenet
Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@ppitk.fi
Mikäli haluatte olla yhteydessä puhelimitse niin voitte lähettää yhteydenottopyynnön sähköpostitse.

Näkymiä kentältä


TIETOA MEISTÄ

Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta Ry on perustettu aktivoimaan Pohjois-Pohjanmaan vapaaehtoinen ilmatorjuntatoiminta. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta ja edistämään maanpuolustusharrastusta.
Killan tarkoitus on ilmatorjunta-aselajissa palvelleiden ja ilmatorjunnasta kiinnostuneiden jäsenten lähentäminen maanpuolustushengessä, ilmatorjuntajoukko-osastoissa varusmiesten viihtyvyyden edistäminen heidän palvelusaikanaan, maanpuolustusperinteiden ja aselajin historiallisten muistojen vaaliminen sekä yhteistyön ja koulutuksen kehittäminen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Toiminnantäyteinen kiltatoiminta henkilöiden ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta on tavoite, jonka saavuttaminen vaatii aktiivista otetta ja ennen kaikkea ilmatorjunnasta kiinnostuneita jäseniä. Siispä kutsukaa mukaan kaikki, jotka haluavat pohjoiseen aktiivisen vapaaehtoisilmatorjuntatoiminnan. Liity mukaan!