II Ilmapuolustusseminaari 2022

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia ilmoittautumisosoitteeseen. Osoite tietosuojaselosteen jälkeen.
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
  1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta Ry, Vesitie 3, 90440 Kempele

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuomas Lipponen, tuomas.lipponen@ppitk.fi, 0414627740

  1. Rekisterin nimi

Ilmatorjuntaseminaari 2022 osallistujarekisteri.

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vastaanottaa ilmoittautuminen tapahtumaan.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Tiedot poistetaan tapahtuman päättymisen jälkeen viikon kuluessa.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä sähköpostilla ilmoittautumisosoitteeseen lähetetyistä viesteistä.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tiedot säilytetään suomalaisella Shellit palvelimella.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Ilmoittaudu tapahtumaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen:
ilmoittautuminen{ät}ppitk.fi
Kirjoita otsikoksi “ilmoittautuminen ilmapuolustusseminaariin” viestiin vain nimesi.
Yksi ilmoittautuminen per sähköpostiviesti.
Lähettämällä ilmoittautumisen vahvistatte lukeneenne yllä olevan tietosuojaselosteen henkilötietojen (nimi ja sähköpostiosoite) keräämiseksi ilmoittautumista varten.